Tolv religioner i Varbergs kyrka?

Den 23 oktober kommer en fredskonsert att framföras i Varbergs kyrka, med temat Hela världen ber för fred. Tolv tonsatta böner för fred från tolv olika religiösa traditioner. Detta väcker en del frågor. Några av frågorna ska jag försöka svara på här.

Varför böner från tolv religioner?
Tanken med att samla ihop olika böner för fred är förstås att be för fred och ta ställning för fred. Alltför ofta används religion och religiösa tillhörigheter som ett skäl att göra människor till fiender för varandra. I vår tid behöver vi kraftfullt ta avstånd från krig och fiendskap i religionens namn. I alla religioner finns det böner om fred och ett budskap om alla människors lika värde. Det är viktigt för hela mänskligheten att vi samlas kring detta.

Ber alla till samma gud?
Det är en svår fråga att svara på, för det beror på vad man menar. Det finns väldigt olika uppfattningar om Gud och det heliga. Men bortom våra uppfattningar finns det bara en verklighet. Från kristet perspektiv finns det bara en enda Gud, som har skapat himmel och jord och gjort alla människor till sin avbild. Därför har alla människor en längtan efter Gud och någon slags gudsrelation, vare sig man använder ordet ”gud” eller ej. Som kristen tror jag att alla uppriktiga böner är böner till den ende Guden, för det finns ingen annan.

Men böner från andra religioner i en kristen kyrka, är inte det avgudadyrkan?
Nej. Alla uppriktiga böner om fred är goda böner. Kristna behöver inte vara rädda för avgudadyrkan när människor ber om fred, för det finns bara en Gud. I Bibeln finns det många exempel på att människor som har annan tro än judisk eller kristen, kommer med sina böner inför Gud och blir bönhörda. När det varnas för avgudadyrkan i Bibeln handlar det om att göra något annat till Gud, något som vi formar själva och finner vår trygghet i som inte är Gud. Guldkalven är kanske det mest kända exemplet. Mammon och materialism, murar och militärmakt är livsfarliga avgudar som vi behöver bjuda motstånd mot. Böner för fred hjälper oss att avslöja avgudarna.

Är alla religioner egentligen samma sak?
Nej, absolut inte. Religioner kan vara väldigt olika sinsemellan, och det ryms en stor mångfald inom var och en av världsreligionerna. Det vore inte respektfullt att påstå att människor med annan tro egentligen tror precis som jag. Som kristen tror jag att Kristus uppenbarar Gud på det mest fullkomliga sättet, medan andra religioner förstås har andra uppfattningar. I Bibeln står det om människor av annan tro att de dyrkar Gud utan att känna till honom (Apg 17:23). Vi har alla vårt ursprung i Gud, och i honom är det som vi lever och rör oss och är till (Apg 17:28). Det finns alltså en genuin gudslängtan och gudserfarenhet hos andra människor, som kristna kan respektera och känna igen sig i, även om vi också ser skillnaderna.

Vem har hittat på det här, att människor av olika tro ska be tillsammans?
Det har man gjort i alla tider, på det ena eller andra sättet. Men påven Johannes Paulus II har varit banbrytande i modern tid. Han bjöd in representanter för många olika religioner att be tillsammans för fred i Assisi 1986. Först bad man var för sig på sitt sätt, sedan möttes alla i Franciskus-basilikan för en gemensam ceremoni. Varje religiös grupp läste sina böner och texter om fred i varandras närvaro. Denna gemensamma bön för fred har inspirerat till många liknande böner och manifestationer över religionsgränserna. Bönerna som blivit tonsatta i Hela världen ber för fred är hämtade från Assisi 1986.

Vad är det som ska hända i Varbergs kyrka, är det en interreligiös ceremoni?
Nej, det är en konsert. Bönerna kommer inte att bes av representanter för de olika religionerna, som i Assisi. I stället framförs de som ett musikaliskt verk. Men den som vill kan förstås be med i bönerna, på sitt sätt. Jag ber som kristen och instämmer i de böner som jag känner igen mig i. Om några böner känns främmande för mig, så bara lyssnar jag på dem i stället. Alla böner för fred är viktiga om vi ska uppnå fred på en splittrad jord.

Boktips: Kan vi be tillsammans? Ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext, Katrin Åmell OP, Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 11, 2007. Kan beställas från Sveriges Kristna Råd, http://www.skr.org.

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s