Nytt liv i öknen

Sollyckans kyrka 2 april 2017

Visst kan det vara tröttsamt med människor som klagar. Men går inte Gud till överdrift i dagens bibeltext? När Israels folk klagar över ökenvandringen, då sänder Gud giftormar som biter dem så att många av dem dör. Men folket har ju faktiskt rätt i sin klagan. Så långt är det inte mellan Egypten och Israel. Sinaiöknen borde man kunna korsa på några dagar eller några veckor. Men de har vandrat i öknen i fyrtio år utan att komma fram, och nu ska de vända tillbaka igen i riktning mot Sävhavet som de korsade när de gick ut ur Egypten. Det är inte så konstigt att de klagar och säger: ”Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen?” Gud svarar då med giftormar så att många av dem som klagar faktiskt dör i öknen.

Ibland blir jag besviken när jag läser Bibeln. Det hade varit skönt om Bibeln hade varit full av visdomsord som det bara var att ta till sig. Om allt som sägs om Gud hade varit både kärleksfullt och djupsinnigt och lätt att förstå. Men så är det inte. Det finns många bibelord som är lågt hängande frukt – det är bara att plocka och äta. Men det mesta i Bibeln bjuder mera motstånd. Det finns mycket som är svårt att förstå. Det finns mycket som inte verkar handla om oss eller vara relevant för oss. Och det finns mycket som är direkt anstötligt – som i den här berättelsen, där Gud beter sig som en snarstucken tyrann. När folket klagar och säger som det är, då straffas de och måste ta tillbaka det de sagt. En sådan lättkränkt Gud kan man inte älska, bara frukta.

Att läsa Bibeln känns ibland som att vandra i öknen. Landskapet är kargt och ogästvänligt och man hittar inget att äta eller dricka. När det känns så, då behöver man gräva djupare. Det levande vattnet finns där, men inte alltid på ytan. Det finns många som har grävt i bibelordet före oss, så vi kan ta hjälp av dem. Kyrkofadern Augustinus säger att allt som berättas i Skriften har en bildlig betydelse, och en del ska vi också ta bokstavligt. Det är kyrkans traditionella hållning till Bibeln. Hela Bibeln är Guds ord som kan tala till oss och ge näring åt vår tro. Men det är inte alltid som Guds tilltal till oss finns på ytan i texten, i den bokstavliga innebörden. När den bokstavliga läsningen är orimlig, eller motsäger det som vi bekänner om Gud, då ska vi gräva djupare.

Det som berättas om ökenvandringen från Egypten är inga dagboksanteckningar. Det är berättelser som skildrar Israels folks erfarenhet av att brottas med Gud. Man har berättat och berättat om igen, under många generationer. Mycket av det som står i Gamla testamentet präglas av exilen i Babylon. När templet rivits ner och allting tagits ifrån dem, då ser de tillbaka på sin historia och söker efter mening och hopp: ”Om vi bara hade tagit vara på det vi hade, om vi hade varit mer tacksamma över Guds gåvor, då hade det kanske inte blivit så här. Men om vi vänder tillbaka till Gud, då kommer Gud att vända tillbaka till oss. Då kan vi komma tillbaka hem till vårt land och bygga upp templet på nytt.”

Ett annat råd vid bibelläsningen kan vi hämta från Tamara Cohn Eskenazi, en judisk bibelforskare från USA. Hon säger att vi ska läsa Bibeln med medkänslans och omsorgens hermeneutik (hermeneutik betyder sättet att tolka). Vi ska läsa med medkänsla och omsorg om människor, särskilt de som är utsatta. För det är sådan som Gud är. ”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek”, står det i Psaltaren 103. ”Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.”

Gud är god och kärleksfull, även i Gamla testamentet. Och man får lov att klaga. Stora delar av Gamla testamentet är klagan över orättvisor och lidande, i Psaltaren och Klagovisorna och Jobs bok till exempel. Klagan brukar till slut gå över i lovsång och tacksägelse, för så är det att vara människa. När vi får klaga och säga vår sanning, och vi upplever att Gud lyssnar på oss och tar oss på allvar, då kan vi komma vidare. Då kan vår tro fördjupas.

När vi läser om Israels folk i öknen med medkänslans hermeneutik, då kan vi se att de är precis sådana som vi kan vara ibland. De är trötta och uppgivna. De orkar inte se livet från den ljusa sidan hela tiden, de kan inte alltid vara glada och tacksamma. Kanske finns det en del av dem som har drabbats av depression, eller av andra skäl inte kan rycka upp sig även om de skulle vilja.

Med medkänslans hermeneutik kan vi också tänka på människor idag som är i liknande situation. Människor på flykt som vandrar genom öknen år efter år utan att komma fram till ett land där man kan leva i fred. Efter fyrtio år på flykt måste israeliterna vända tillbaka igen, för att Edom har stängt sina gränser. Israeliterna bad att få vandra igenom Edom utan att stanna, men de nekades tillträde och motades tillbaka ut i öknen. Det finns många miljoner människor idag som lever under liknande omständigheter. Vad kan den här berättelsen betyda för dem? Finns det hopp?

Ett tredje råd vid bibelläsningen är att vi ska läsa med Kristus som Skriftens kärna och stjärna. Vi ska läsa allting i ljuset av evangeliet om Jesus. För Jesus är Ordet med stort O, den innersta meningen i både Skriften och i hela skapelsen. Gud blir inte annorlunda i Kristus, men visar sitt ansikte för oss som alltid varit vänt mot oss.

När det gäller berättelsen om kopparormen så är detta inte så svårt. Jesus säger själv i dagens evangelium att det är han som är kopparormen i öknen. ”Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen at han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.”

Det är mänskligt att klaga, det är mänskligt att klandra Gud och att se lidandet som ett straff från Gud. Men vår Gud är inte giftormarnas Gud, inte en Gud som straffar. Vår Gud är kopparormens Gud, den som finns hos oss i våra prövningar och i vår ökenvandring. Den Gud som vi får vända blicken mot, så att vi får liv.

Adam gömmer sig för Gud, men Gud söker upp honom. Och Gud söker upp oss och finner oss varje dag. I Kristus visar Gud sin kärlek till oss och till hela världen. Kristus är en gåva till varje människa. En gåva som binder samman himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Genom Kristus finns Gud närvarande mitt ibland oss, hos varje människa. Framför allt är Gud närvarande hos oss i vårt lidande och vår övergivenhet. På korset blir Guds kärlek allra mest synlig och påtaglig, när Jesus delar lidandet med de allra mest utsatta och förnedrade, och ber för bödlarna som plågar honom. ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”

Jesus tar inte bort alla svårigheter. Men han finns med oss i vårt lidande, och förlåter våra synder när det är vi som orsakar lidande. På samma sätt som kopparormen i öknen inte tog bort giftormarna, men gjorde det möjligt att leva bland ormar i öknen. Lidandet omvandlas till liv när vi fäster blicken på Jesus.

Jesus är en gåva som Gud ger oss, en gåva som är Gud själv och som visar oss Guds oerhörda kärlek till oss och till hela världen. En gåva som ”sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens”. Genom Jesus får vi evigt liv, som är livet i gemenskap med Gud som vi lever redan här och nu, det liv som en gång ska fullkomnas när allting blir som Gud har skapat det, när allting är gott och försonat och förenat i Kristus.

När vi vänder blicken mot Jesus, så som Israels barn vände blicken mot kopparormen i öknen, då får vi ljus och liv. Då ser vi Guds kärleksfulla närvaro, mitt bland giftormar och prövningar. Det hindrar inte att vi kommer att klaga ibland ändå, över både smått och stort. Men med blicken på Kristus kan klagan vändas i glädje och hopp och liv.

Detta inlägg publicerades i Predikan. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s