Himmelrikets nycklar

Predikan i Apelvikshöjds kyrka 21 juli 2019

Dagens evangelium handlar om vem Jesus är och vem Petrus är. De båda sakerna hör ihop.

Jesus frågar sina lärjungar vem människorna säger att han är. Någon slags profet, är svaret. Profet kallas den som talar Guds ord, så det är ett erkännande att Jesus har ett budskap från Gud. Men det är inte hela sanningen om Jesus.

Och ni, frågar han sina lärjungar, vem säger ni att jag är? Då svarar Simon Petrus: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus inte bara talar Guds ord. Han är Guds ord. Jesus är Guds logos, skaparordet som finns med från begynnelsen. Han är den djupa verkligheten, mönstret som präglar hela skapelsen. Han är den Smorde – Messias på hebreiska, Kristus på grekiska. Han är den sanna Människan, Guds avbild som den var tänkt att vara och som vi en gång ska bli. Han är livets mening och mål, den som ska sammanfatta allt i sig, så att Gud blir allt i alla. Han är Gud själv inkarnerad, Gud i mänsklig gestalt.

Det är inte säkert att Petrus förstod den fulla vidden av sina ord. För vem kan förstå Guds mysterium helt och fullt? Men han förstod tillräckligt mycket för att Jesus skulle svara: Salig är du, Simon Barjona (Jonas son), ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen.

Den som känner igen Jesus som Messias är salig. Det är den sanna lyckan, att känna Jesus och tro på honom. Att finna livets mening och djup, det är saligt. Att stå ansikte mot ansikte med Guds kärlek och nåd, det är saligt.

Tron är inte en intellektuell prestation, utan en gåva från Gud. En gåva som Simon Petrus har valt att ta emot och leva i och göra till centrum i sitt liv.

Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka. När Simon Petrus har sagt: Du är Messias, så svarar Jesus med att säga: Du är Petrus. Simon finner sin sanna identitet när han lär känna Jesus som Messias.

Namnet Petrus betyder klippa. Vi vet inte om det är Jesus som ger Simon namnet Petrus, eller om han redan kallades så. Det är lite ironiskt att just Simon får namnet Petrus – han är ju så spontan och impulsiv, allra minst någon stadig klippa. Han ska gå på vattnet för Jesus, men blir rädd när han ser vågorna och sjunker. Han ska ge sitt liv för Jesus även om alla de andra sviker, men han flyr och förnekar tre gånger att han känner Jesus. Det är ironiskt att Simon får namnet Petrus. Men det är också fullt av nåd – för om Petrus kan vara en klippa att bygga på, då kan ju vi också vara det.

Egentligen är det Kristus som är klippan som vi ska bygga våra liv på. Men Petrus är en kristen, en som känner Kristus, och därför kan Kristus också bygga på honom. Det är ett av himmelrikets mysterier att Gud ger oss människor så stort förtroende. Guds kyrka byggs inte ovanifrån utan underifrån, av oss människor, med oss som byggstenar.

Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen. Petrus brukar avbildas med två nycklar i handen. En att låsa med, en att låsa upp med. I folklig tradition talar man om Sankte Per som står vid himlens port och bestämmer vilka som ska få komma in i himlen, och vilka som inte får komma in.

Men det är en sammanblandning. Himmelriket är inte detsamma som himlen. Himlen är platsen där Gud bor. Dit når vi inte, och där kan inte vi bestämma vem som kommer in. Men himmelriket, det finns här på jorden. Himmelriket är Guds rike på jorden – som vi ber i bönen Vår Fader: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. Överallt där Guds vilja sker, där är himmelriket (eller Guds rike, det är samma sak). Där är Gud kung i sitt rike, där råder sanningen och kärleken.

Himmelriket kan inte definieras och avgränsas. Man kan inte säga Här är det, eller Där är det, utan himmelriket är inom oss och mitt ibland oss. Himmelriket är som en surdeg som knådas in i tre mått mjöl och till slut är allt genomsyrat.

Uppståndelsen och det eviga livet hör till den kristna tron. Men tron handlar framför allt om livet här på jorden. Jesus talar mycket mer om himmelriket än om uppståndelselivet.

Petrus är inte himlens dörrvakt. Det är himmelrikets nycklar han får. Det är ett uppdrag här på jorden, ett uppdrag som handlar om att öppna upp för himmelriket. Att öppna människors hjärtan för Guds närvaro. Och uppdraget ges inte bara till Petrus – på ett annat ställe säger Jesus att alla lärjungar har uppdraget att binda och lösa, alltså att använda himmelrikets nycklar.

Att binda och lösa kan i rabbinsk tradition handla om att tolka torah, att avgöra vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Himmelrikets nycklar kan handla om att vi förvaltar Jesu ord och har ansvaret att tolka bibeln och evangeliet.

Nycklamakten handlar också om att förlåta synder – när vi ger syndernas förlåtelse här på jorden, så är synderna faktiskt förlåtna i himlen, inför Gud. Varje söndag använder vi himmelrikets nycklar i början av gudstjänsten.

Kyrkan är inte detsamma som himmelriket. Men kyrkan är viktig, för vi har fått ansvar att förvalta himmelrikets hemligheter, himmelrikets mysterier. Kyrkan ska hjälpa människor att se Guds rike och ta emot det – med hjälp av de himmelrikets nycklar som är evangeliet, bibeln, sakramenten, liturgin, gemenskapen, medmänskligheten.

Himmelriket finns överallt, för hela jorden är full av Guds härlighet, som seraferna sjunger i visionen av Gud som profeten Jesaja får se i templet. Med himmelrikets nycklar kan vi ana Guds närvaro överallt, och öppna upp för att ta emot Guds kallelse och säga som Jesaja: Här är jag, sänd mig!

Vem Jesus är och vem jag är hör ihop. När jag lär känna Jesus lär jag känna min egen sanna identitet. I relationen till Jesus finner vi himmelrikets nycklar.

Detta inlägg publicerades i Predikan. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s