Att höja blicken

Predikan i Sollyckans kyrka 10 mars 2019

I onsdags firade vi askonsdagen. En del av er kanske var i kyrkan och fick ett kors tecknat i pannan med aska. ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium.” Med de orden inleder vi fastetiden.

Askan och korstecknet påminner oss om att vi lever en begränsad tid här på jorden. Därför får vi ta vara på tiden och söka det som är viktigast i livet. Fest och glädje är viktigt. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att finna mening och sammanhang. Att finna Gud. Fastan är en förberedelse för påsken, som är fest och glädje. Därför får gärna fastan också vara fylld av glädje. Allvar och glädje går ofta alldeles utmärkt att förena. Och fastans allvar är vägen till en djupare glädje, som håller för livets och dödens prövningar.

Fastan är en tid för omvändelse och andlig koncentration. Det behöver inte innebära att göra en massa saker – nu ska jag be två timmar om dagen och läsa tre kapitel i bibeln och göra fem extra goda gärningar… Nej, fastan handlar snarare om att göra mindre än att göra mer. Fastan handlar om att välja enkelhet. Att välja bort något för att få tid till stillhet. Att avstå från något för att kunna ge till andra. Att vara närvarande här och nu för att kunna möta Gud. Gud är alltid närvarande – frågan är bara om vi är det.

Den enklaste övningen i fastan kan vara att bara stanna upp och andas, och be med några enkla ord. ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.” Eller bara: ”Gud, här är jag.”

Den första söndagen i fastan, som vi firar idag, har temat ”Prövningens stund”. Prövningens stund har vi alla varit med om; när vi sätts på prov och frågan är vad som faller och vad som håller. En sådan prövning kan bli livsavgörande, på gott eller ont. Det finns också prövningar som inte bara har sin stund, utan som varar år efter år och kanske hela livet. Att leva med något som plågar oss eller begränsar oss varje dag är kanske den svåraste prövningen.

Det finns också prövningar som är gemensamma för hela mänskligheten. Idag lever vi i en prövningens tid, då vi nått gränserna för vad miljön och naturen kan klara. Vi har några år eller kanske en generation på oss att ställa om vårt samhälle till det som är hållbart. Den här insikten ger fastan en ytterligare dimension. Vi behöver träna på att avstå och leva enklare, för våra barns och barnbarns skull, och för att mångfalden av växter och djur ska kunna leva kvar. Kan vår tro hjälpa oss med detta? Det är en ödesfråga för oss och för hela vår planet.

I dagens bibelläsningar får vi möta Kain som ställs på prov och faller. Och vi får möta Petrus och Jesus som också ställs på prov men som består provet.

Kain kan inte hantera att hans bror Abel lyckas bättre än han. Han blir arg och kränkt när Abels offer faller bättre ut än hans eget. Varför såg Gud med välvilja på Abel men inte på Kain? Det vet vi inte. Kanske var Abels offer mer uppriktigt och äkta, medan Kain offrade för att visa hur duktig han var. Det sägs ju ofta i bibeln att Gud ser till hjärtat. Gud värderar vår kärlek och vår goda vilja, inte vår ambition att få status och erkännande.

För Kain är det en kränkning att han inte får status och erkännande. Han sänker blicken i vrede, och då varnar Gud honom för vad det kan leda till. Om vi sänker blicken, då ser vi bara oss själva. Då kan våra negativa tankar snurra runt, varv efter varv. Gud vill att Kain ska lyfta blicken och se lite längre. Se sig själv i perspektiv. Se andra människor. Se vägen framåt. Om man håller fast vid sin vrede med sänkt blick, då ligger synden vid dörren.

Vi vet vad som händer därnäst. Kain dödar sin bror Abel. De är bara två bröder på jorden, men Kain tycker att jorden inte är stor nog för dem båda. Ofta kallar vi det som berättas i kapitlet innan för syndafallet, när Adam och Eva äter av den förbjudna frukten från Kunskapens träd. Men i den berättelsen används inte ordet synd för det som människorna gör. Ordet synd kommer först här, i berättelsen om Kain och Abel. Så kanske är det snarare detta som är berättelsen om syndafallet i bibeln. Ursynden är att döda sin broder i stället för att ta vara på honom. Och att sänka blicken så att de destruktiva tankarna får överhanden.

Kains vrede har att göra med hans offer till Gud. Är alltså religionen roten till allt ont, till alla krig och allt elände? Nej, när man säger att det är religionen som leder till krig, då har man inte tittat efter så noga. Krig bottnar i konkurrens om makt och rikedomar. De stora krigen under 1900-talet handlade om nationalism och konkurrerande politiska ideologier. Och när religionen används som sätt att skilja mellan vän och fiende, då är det ett missbruk av det som religionerna syftar till. Som allting annat kan religionen missbrukas.

Gud vill inte att Kain ska bli fiende till någon. I stället vill Gud lära Kain att hantera sin vrede. Gudsrelationen kan hjälpa honom att utvecklas och mogna som människa. Men Kain vägrar att lyssna på Gud. Han lyssnar bara på sin egen känsla av kränkthet, och hanterar den på sämsta tänkbara sätt.

Gud frågar Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarar: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” ”Vad har du gjort?”, säger Gud. ”Din brors blod ropar till mig från marken.”

Blodet ropar från marken på så många håll i vår värld. Blodet från människor som dödas i krig och folkmord. Blodet från dem som dödas i vredesmod av någon de känner, eller slumpvis av en främling. Blodet från alla dem som går under av fattigdom och orättvisor. Blodet från dem som tar sitt eget liv, av ångest eller desperation.

Kains fråga ställs till var och en av oss: Ska jag ta hand om min bror och mina medmänniskor? Eller ska jag bara tänka på mig själv? Vi vet alla vad svaret måste vara. Men vi vet också hur svårt det kan vara att lyfta blicken och engagera sig i andra människor. Vi vet att kärlek och medkänsla är det som gör livet värt att leva, men att kärlek och medkänsla också gör oss sårbara.

Blodet ropar från marken till Gud. Gud svarar inte med att hämnas och straffa. Gud svarar inte heller med att stoppa oss från att göra det onda. Vi har vår frihet att göra ont och att göra gott. I stället går Gud in i våra villkor och delar lidandet med oss. Gud blir människa i Jesus och låter våldet och ondskan drabba honom själv. Människornas blod ropar på Gud, och Guds eget blod är svaret. Jesu blod är kärlekens och försoningens blod. Jesu blod ger oss uppståndelse och liv.

När Jesus berättar för sina lärjungar att han ska gå upp till Jerusalem och att han kommer att lida och bli dödad, då försöker Petrus tala honom till rätta: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Jesus reagerar väldigt starkt. ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Satan betyder fiende. Vad är det som är fientligt hos Petrus när han vill skydda Jesus? Han menar ju bara väl. Den sataniska tanken är att Gud bara finns i framgången, att Gud måste skydda mig från alla motgångar. Men den tanken står i vägen för det som är allra viktigast för Jesus. Han måste gå vägen till korset, för Gud måste finnas med i lidandet för att vara med oss på riktigt. Jesus måste lida och dö för att binda samman mänskligt och gudomligt. För att finnas med oss i varje ögonblick, även när vi behöver det som mest.

Petrus välmenande ord blir en prövning för Jesus, en frestelse att undvika lidandet. Därför reagerar Jesus så starkt. Detta blir i sin tur en prövning för Petrus. Ska han vända ryggen åt Jesus när han blir så bryskt tillrättavisad? Nej, han stannar kvar. Relationen är för stark för att han ska lämna Jesus bara för att han blir tillrättavisad. Petrus följer Jesus dit han inte ville. Därför kan Petrus fördjupas och växa i tron.

Petrus lyssnar till Guds röst och lyfter blicken så att han kan se den större bilden. På det sättet är han en motbild till Kain. Petrus är en förebild för oss för att han vågar göra fel, och försöker igen. Han lyssnar på Guds röst, även när Gud säger något annat än det han tänker sig.  Så kan vi växa i tron och växa som människor.

Hur gick det då för Kain? Gud straffar honom inte, utan ger honom en ny chans. Kain är rädd att han själv ska bli dödad av andra, så Gud sätter ett tecken på honom som ska skydda honom. Kain får lära sig att lyfta blicken och se andra människor. Han får familj och grundar en stad att leva i.

Här kan vi tycka att berättelsen är ologisk – det fanns ju inga andra människor än Adam, Eva och Kain, så varifrån kom de andra? Men de första kapitlen i bibeln är ingen historiebok och följer inte historiebokens logik. Bibelns början handlar om människans grundvillkor, i berättelsens form. Berättelsen om Kain handlar om varje människa.

Kan tron hjälpa oss att leva i världen? Ja. Tron hjälpte Kain och Petrus, och tron hjälper oss att höja blicken. Den hjälper oss att se andra människor, att se mening och mål och vad som är vår väg. Tron hjälper oss att se Gud. Tron hjälper oss varje dag och i prövningens stund.

Men framför allt är det Gud själv som hjälper oss. Korsets tecken är tecknet som skyddar Kain och varje människa. Korsets tecken skyddar oss idag och varje dag, i liv och i död.

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar

Hopp är en rörelse

Predikan i Varbergs kyrka 10 februari 2019

Berättelsen om Ronja Rövardotter handlar om två rövarklaner som är väldigt lika varandra. Just därför är de ärkefiender, för de konkurrerar om rövarbytet i samma skog. Rövarhövdingen Mattis har en dotter som heter Ronja, och rövarhövdingen Borka har en son som heter Birk. Ronja och Birk blir vänner i hemlighet, men det är inget de kan säga till sina familjer.

Mattisborgen, där Mattisrövarna bor, är kluven mitt itu efter ett åsknedslag, och avgrunden som delar borgen kallas för Helvetesgapet. När Ronja växer upp får hon lära sig att akta sig för Helvetesgapet, för att ramla ner där är det farligaste som finns.

En dag flyttar Borkarövarna in i Mattisborgen, i den övergivna halvan på andra sidan Helvetesgapet. Mattis blir rasande. Inte kan Borkarövarna bo i Mattisborgen, den är ju hans! Mattis lyckas ta pojken Birk som fånge och därmed kan han tvinga Borkarövarna att göra som han vill. Han sänder bud efter Borka, och sedan står de båda rövarhövdingarna på var sin sida av Helvetesgapet, med sina rövare omkring sig. Mattis har lagt ett rep om halsen på Birk och hotar att slänga honom i en fängelsehåla och hålla honom kvar där tills Borkarövarna är långt borta.

Ronja står där också, och när hon hör detta blir hon alldeles förtvivlad. Birk är ju hennes vän, hennes bror. Och han skulle aldrig överleva att sitta i en mörk fängelsehåla, tänker hon. Så därför tar hon sats och hoppar över Helvetesgapet, till Borkarövarna på andra sidan. Därmed är situationen utjämnad. Birk är fånge hos Mattisrövarna och Ronja är fånge hos Borkarövarna. De utväxlar fångar, och både Birk och Ronja blir fria.

Jag tycker att Ronja kan lära oss en del om hopp. När situationen är hopplös, då vågar hon språnget över Helvetesgapet. På det sättet får hon hoppet tillbaka. Och inte bara hon, utan Birk också, och hans pappa och mamma och alla Borkarövarna.

Hopp är inte en tanke eller en känsla. Hopp är en rörelse. Hopp är att röra sig framåt, mot en framtid som vi inte kan se och inte veta något säkert om. Hopp är att gå i den riktning som vi hoppas på, fastän det inte finns någon annan väg än den som vi själva trampar upp.

Jo, det finns en väg. Om vi går i riktning mot Gud, då är det Jesus som är Vägen. Det har han lovat oss. ”Jag är vägen till Fadern”, säger han. Om vi går i kärlekens riktning, i livets och försoningens riktning, då finns det en väg. Då går vi inte vilse.

Ronjas hopp över Helvetesgapet var ett hopp i kärlekens och försoningens riktning. Mattisrövarna och Borkarövarna såg varandra som fiender, inte som människor. Mattis älskade sin dotter Ronja över allting annat. Men Birk såg han bara som ett medel för att få som han ville. Birk var inte en människa, utan ”ett ormyngel, en lus, en liten tjyvahund”. Det var bara Ronja och Birk som såg varandra som människor och vänner, och som därför kunde överbrygga Helvetesgapet. Tack vare att Ronja vågade språnget kunde de båda klanerna försonas och bli vänner. Inte på en gång, men efter hand blev det så.

Den här förmågan, att se de andra som människor och vänner, det är den röda tråden i de bibeltexter som vi lyssnat till idag. Både Mose, Paulus och Jesus har en generös hållning till att se Guds verk utanför det egna sammanhanget.

När Eldad och Medad profeterar utan att Mose finns i närheten, då tycker Josua att det är en utmaning mot Moses auktoritet. Men Mose är inte orolig för sin auktoritet. Om ändå alla vore profeter, säger han. Profeter talar Guds ord, de talar kärlek och liv, och de gör Guds gärningar så att människor kan få hopp. De falska profeterna i bibeln säger att allting är bra, fortsätt som ni gör, och därmed leder de folk i fördärvet. Men de äkta profeterna utmanar makten och säger att det krävs botgöring och förändring. På så sätt kan de leda folket på rätta vägar och ge hopp på riktigt.

Paulus sitter i fängelse, och tydligen får han höra rapporter om att en del av de kristna inte vill honom väl. Men han bekymrar sig inte för det. Förkunnar de Kristus så är det bra. Alla måste inte vara på Paulus sida. Även de som är emot honom kan göra det som är gott, och det gläder han sig över. Tänk om vi kunde vara lika vidsynta som han!

Jesu lärjungar försöker stoppa någon som driver ut demoner i Jesu namn, för han är inte en av dem. Men Jesus säger: ”Hindra honom inte.” Det finns ingen copyright på att bekämpa det onda. Gör han det som är gott, så spelar det ingen roll vilken grupp eller vilken religion han tillhör.

Det finns många demoner som behöver drivas ut i vår tid också. Det kan vara ensamhetens och hopplöshetens demoner. Det kan vara föraktets och miljöförstöringens demoner. Finns det något hopp eller är allting redan för sent?

Jo, det finns hopp. Hoppet är en rörelse, och rör vi oss i rätt riktning, då finns det hopp. ”Hoppet kommer om man agerar”, säger en av våra unga profeter idag, Greta Thunberg. Och Paulus håller med. I Romarbrevet skriver han: ”Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp.” Hopp är något som vi gör. Om vi är uthålliga i vårt lidande och vår förtvivlan, då föds det hopp.

Hopp är något som vi gör. Det är en riktning framåt, mot det som vi hoppas på. Ibland är det det som vi själva gör som ger oss hopp. Ibland är det det som andra gör. Om vi tänker efter så finns det säkert människor omkring oss som gett oss hopp genom det som de gjort för oss.

Det finns tillfällen i livet då vi måste vara stilla och bara förtrösta på det som Gud gör, för vi kan inget annat. Men för det mesta får vi vara med och göra Guds vilja. Att tro på Gud innebär inte att vi tror att Gud fixar allting och att vi inte behöver göra vår del av jobbet. Om vi tror på Guds vilja, då måste den ju gälla också oss. Det som vi hoppas på, det får vi vara med och förverkliga. Genom vår tro på Gud ställer vi oss till Guds förfogande för det goda som vi tror på.

Förr eller senare i vårt liv så kommer vi till Helvetesgapet. Vi ställs inför det som vi fruktar mest av allt, och frågan är för oss som för Ronja, om vi vågar språnget. Ibland vågar vi, ibland inte. Den kristna tron säger då att vi får lov att falla, vi får lov att misslyckas. För Jesus har tagit språnget över Helvetesgapet en gång för alla. I honom finns det en botten för allt vårt hopp. Om vi vågar språnget, då går vi med honom. Om vi inte vågar, då bär han oss. Jesus är vägen, och han leder oss hem till Gud, i kärlekens och livets och försoningens riktning.

Publicerat i Predikan | 2 kommentarer

Alltid nära

Predikan i Sollyckans kyrka 13 januari 2019

Det är nu det börjar. Han har förberett sig hela livet, för han har alltid vetat att det är något särskilt han ska göra. Han har inte vetat vad, men att det är någonting särskilt. Någonting viktigt. Så han har förberett sig genom att vara uppmärksam på människor omkring honom. Hur de har det. Vad de är rädda för och vad de hoppas på. För om man ska göra något viktigt så måste det handla om att hjälpa människor. Och ska man hjälpa människor så måste man först se dem, och älska dem sådana som de är.

Vattnet droppar från håret och kläderna. Men solen är varm, så snart kommer han att vara torr igen. Han ber, för det är det bästa sättet att vara helt och hållet närvarande och öppen för Guds vilja. När han ber kan han se vad som är viktigt och vad det är han ska göra nu. Plötsligt händer något som han inte varit med om tidigare. Det är som att himlen öppnar sig och Guds ande strömmar över honom, som vattnet alldeles nyss fast mycket mer. Och en röst viskar och vibrerar genom hela hans kropp: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Nu vet han vad han ska göra. Han ska vara Guds son. Han ska vara Gud själv, Guds närvaro bland människorna. Han ska älska människorna så som Gud älskar. Han ska ge hopp. Han ska kalla människorna att omvända sig och ta emot Guds kärlek, och själva vara Guds söner och döttrar. Han ska få dem att välja livet och inte vara rädda för döden. Han ska ge sitt liv, och när han gett sitt liv ska han få det tillbaka. Han är Guds älskade son, och därför finns himlen på jorden och Gud är nära varje människa.

Kan du se honom framför dig? Jesus från Nasaret, en snickare från en liten by i Galiléen för tvåtusen år sedan. Han är bränd av solen och märkt av hårt arbete. Han har valkar i händerna och smuts under naglarna. Ofta har han varit hungrig och han har aldrig träffat någon tandläkare. Han ser inte ut som du eller jag och luktar inte som du eller jag, utan liknar mer en fattig arbetare i Indien eller Algeriet.

Om vi mötte Jesus så som han såg ut för tvåtusen år sedan, då skulle vi nog tycka att han såg främmande ut. Men han skulle ändå vara Guds älskade son, den som gör Guds kärlek närvarande ibland oss. Det kan vara bra att tänka på det när vi möter människor som ser främmande ut och talar främmande språk. Var och en av dem är Guds avbild och Guds älskade barn, lika mycket som du eller jag.

Vi har en bild av Jesus här på det stora korset över altaret. Här är inte Jesus avbildad så som han såg ut, som en snickare från Galileen. Utan bilden är symbolisk, för att beskriva tron på Jesus. Jesus ser ut som man tänkte sig en kunglig person i antiken, med fina kläder och välskött hår. Och han har en gloria kring huvudet som visar att han är en helig person, en som står nära Gud.

Han är uppspikad på korset, för det var så han dödades. Ovanför honom står texten INRI – Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, som betyder ”Jesus från Nasaret, judarnas kung”. Jesus dömdes till döden för att han gjorde anspråk på att vara judarnas kung, och det var detsamma som att göra uppror mot kejsaren. Texten är på latin eftersom det var romarna som avrättade honom. För oss som tror på Jesus är det sant att han är judarnas kung, och inte bara det utan vår kung också, alla människors kung.

Bokstäverna bredvid huvudet på Jesus, IC XC, är en förkortning av namnet Jesus Kristus på grekiska, den tidiga kyrkans språk. Bredvid Jesus står de som var med honom vid korset. Hans mor Maria och lärjungen Johannes.

Längst ner på korset finns en liten bild av Jesus där han drar upp Adam och Eva ur deras gravar. Det är en symbol för hur Jesus genom sin död räddar alla människor från döden och ger dem liv igen. Längst upp på korset sitter Jesus på tronen i himlen, omgiven av änglarna.

Det här korset illustrerar några rader ur den kristna trosbekännelsen: ”Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen.”

Bakom korset har vi ett fönster med en vacker glasmosaik. Bilden i fönstret är himlatrappan som Jakob såg i en dröm. När han kände sig som mest ensam och övergiven fick han se en trappa i drömmen, som gick hela vägen från jorden till himlen, och änglar som gick på trappan. Då förstod Jakob att himlen var nära honom och att änglarna var med honom och beskyddade honom.

Man kan tycka att korset skymmer fönstret med himlatrappan. Men man kan också tänka att de visar samma sak på två olika sätt. Jesus är som trappan mellan himmel och jord. Genom honom finns himlen på jorden och Gud är nära varje människa. Jesus visar oss att Gud inte är långt borta utan alltid nära oss. Tron på Jesus innebär att vi aldrig är ensamma och övergivna. Gud är alltid med oss och änglarna beskyddar oss. Jesus är med oss i lidandet och döden, så vi är aldrig övergivna av Gud.

Ett annat namn på Jesus är Immanuel, som betyder ”Gud med oss”. Det är en ängel som ger honom det namnet innan han föds, och till sina lärjungar säger han: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” När du döptes så lästes det bibelordet, för det läser vi vid alla dop. Dopet innebär att du hör ihop med Jesus, som är Guds älskade son. Han är Immanuel, Gud som är med dig alla dagar i ditt liv, ända till tidens slut. Och du är också Guds älskade son, Guds älskade dotter.

Det är nu det börjar. Resten av ditt liv ligger framför dig. Vad vill du göra med ditt liv? Vill du tro på Gud, som är kärleken och alltid är nära dig? Vill du lyssna till kärlekens röst? Vill du välja livet och inte vara rädd för döden? Vart du än går så kommer Jesus att vara med dig, för det har han lovat när du döptes. Vart du än går kommer du att vara Guds älskade son, Guds älskade dotter.

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar

Ta emot Guds rike som ett barn

Predikan i Apelvikshöjds kyrka 30 december 2018

Precis som farao så har jag en viss respekt för barnmorskor. De verkar alltid som att de vet precis vad de gör. Säger de att det är på ett visst sätt, då tror jag på det de säger. Kungen av Egypten verkar göra likadant. Han befaller barnmorskorna att döda de hebreiska pojkarna. Men Shifra och Pua blåljuger för honom och säger att de hebreiska kvinnorna redan har fött när de kommer fram, så det går inte att veta om de fått en pojke eller en flicka. Och farao verkar nöja sig med det svaret.

Shifra och Pua är gudfruktiga och därför låter de barnen leva, fastän de tar stora risker när de trotsar kungens order. Annars i bibeln brukar det vara viktigt att tala sanning. Men när det gäller att rädda barnens liv, då är det till och med OK att ljuga. Barnen måste få leva. Om vi är gudfruktiga, då prioriterar vi det före allt annat. (Shifra betyder förtjusande och Pua betyder lysande, så man hör redan på barnmorskornas namn att de har rätt…)

Tusen år efter Shifra och Pua föds det ett barn i Betlehem. Kung Herodes känner sig så hotad av det här barnet att han vill döda det. För säkerhets skull befaller han att alla nyfödda pojkar i Betlehem ska dödas. Men Josef och Maria blir varnade och flyr till Egypten med sitt barn. Det är en cirkel som sluts när Egypten blir en tillflyktsort för att rädda ett hebreiskt barn. Det är inte ett visst folk eller ett visst land som är onda, utan det är maktfullkomliga kungar som hotar barnens liv, vare sig det är kungen i Egypten eller kungen i Israel.

När Jesus blivit vuxen så har han en särskild omsorg om barn, fastän han inte har några egna barn. Kanske hänger det ihop med hans egen erfarenhet. Han föds i ett stall för att det inte finns plats för honom i härbärget. Han tvingas att fly och får leva sina första år i ett främmande land. Och när han kommer hem till Nasaret så vet alla att han är född utanför äktenskapet – ”u.ä.” som det kunde stå i folkbokföringen förr i tiden. I ett patriarkalt samhälle är det ett stigma som han får leva med under hela sin uppväxt.

När folk kom till Jesus med barn så försökte lärjungarna hindra dem. De hade säkert goda skäl till att vilja skydda Mästaren från alltför mycket uppmärksamhet. Men Jesus blir arg på lärjungarna. Det finns inget viktigare att göra för Guds son än att ta emot barnen och välsigna dem.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Det bibelordet står skrivet på dopfunten i Varbergs kyrka, på gammaldags svenska från Karl XII:s bibel. I Petersgårdens kyrka i Lund finns det ett mosaikfönster med bilden av hur folk kommer till Jesus med barn, och lärjungarna försöker mota undan dem. Petrus står med en stor nyckel i handen och försöker blockera vägen. Petrus avbildas ofta med en nyckel, eftersom Jesus säger till honom att han ska få himmelrikets nyckel. Men den nyckeln får han för att släppa in människor i Guds rike, inte för att hålla dem utanför.

Hindra dem inte, säger Jesus. Guds rike tillhör sådana som de. Guds rike tillhör inte lärjungarna. Det är inte vårt att förfoga över. Guds rike tillhör alla dem som behöver Guds beskydd. Guds rike tillhör barnen och de fattiga, säger Jesus. Och de ödmjuka och de som är förföljda.

Det är lätt att tänka som Petrus att vår uppgift som lärjungar är att få så mycket som möjligt uträttat. Och då måste man ju dra vissa gränser mellan viktigt och oviktigt. Men Jesus säger till Petrus och de andra lärjungarna att deras första kallelse är att inte göra någonting alls. Deras första kallelse är att bara bli stilla och ta emot – att ta emot Guds rike som ett barn. I Guds rike kommer relation före prestation. Vi får ta emot innan vi ger vidare. Vår identitet finns inte i det vi uträttar, utan i att vi är Guds barn. Det kommer först.

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem och välsigna dem. Var det judiska barn eller samariska barn? Grekiska barn eller syriska barn? Det vet vi inte och det spelar ingen roll. Guds rike tillhör sådana som de, oavsett vilket folk de tillhör eller vilket språk som är deras modersmål. Alla barn är välkomna till Jesus, alla barn är Guds barn och skapade till Guds avbild.

Vi kan inte dra gränser och säga att vissa människor är viktigare och värdefullare än andra. Så fort vi drar en gräns och säger att de på den här sidan har med Jesus att göra men inte de andra, då kommer Jesus att ställa sig på andra sidan av vår gräns och säga: Guds rike tillhör sådana som de.

Kommer ni ihåg Shifra och Pua? Barnen måste få leva, lär vi oss av dem. Och det gäller alla barn. Hebreiska barn och palestinska barn. Svenska barn och etiopiska barn. Och framtida generationer som ska komma efter oss. Detta får politiska konsekvenser. Inte så att vi kan läsa i bibeln vilket parti vi ska rösta på eller hur balansen ska se ut mellan offentlig och privat sektor. Bibeln säger nog inget om vänster eller höger. Men kärleken till medmänniskorna kan inte begränsas till vårt eget folk och vi har ett ansvar för att vårda och bevara jorden. Detta är grundläggande kristna värderingar. Barnen måste få leva, och det gäller alla barn.

Vi ska ta emot Guds rike som ett barn, annars kan vi inte ta emot det alls. Det kan betyda två saker. Antingen att vi ska ta emot Guds rike så som ett barn tar emot – prestigelöst och med öppet hjärta, inställda på att växa och förändras. Eller att vi ska ta emot Guds rike så som vi tar emot ett barn – så som vi skulle bära Jesusbarnet i vår famn, så som vi håller i vårt eget barn för första gången. Båda tolkningarna är nog precis lika bra. Och de betyder ungefär detsamma – att vi ska ta emot Guds rike med hela vårt hjärta, utan reservationer och försvar.

Det går inte att ta emot Guds rike lite grann, på söndag mellan elva och tolv eller när vi inte har något viktigare att göra. Att ta emot Guds rike är att låta sitt hjärta fyllas av Gud, så att man av fri vilja låter Guds vilja råda. Det är som att ta emot ett litet barn i sin familj – plötsligt ändrar man sina prioriteringar radikalt, både av nödtvång och för att man ingenting hellre vill. Barnet hjälper oss att ta emot Guds rike – både Barnet i krubban och varje barn som vi möter.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, säger Jesus. Hindra framför allt inte dig själv från att komma till Jesus. Vi är alla barn innerst inne, som behöver kärlek och omsorg. Vi är alla Guds barn och Jesus kommer inte att låta någonting hindra dig från att komma till honom.

 

 

Publicerat i Predikan | 2 kommentarer

Jesusbarnet är vår kung och revolutionen har bara börjat

Predikan i Varbergs kyrka och Sollyckans kyrka på juldagen 25 december 2018

På julnatten går vi till stallet i Betlehem. Vi är herdar som varit ute om natten med våra får. Kallt och ruggigt har det varit och vi luktar inte så gott. Men det gör inget, för det är ett stall vi kommer till. Vi är välkomna precis som vi är.

Stallet är trångt och mörkt och smutsigt. Men det är i alla fall ett tak över huvudet och ett skydd för vinden. Och där finns barnet. Precis som ängeln sa, så finns där ett alldeles nyfött barn som ligger i en krubba. Mamman har bäddat med hö och svept in den lille pojken i tyg så han ska ligga mjukt. Vi hälsar på mamman och pappan, men vi ser dem knappt. Barnet drar våra blickar till sig, så som nyfödda barn gör.

Varje barn som föds är ett mirakel. Men det här barnet är ett dubbelt mirakel, om vi ska tro vad ängeln sa till oss. Det här lilla barnet är kungen vi väntat på. Han är världens herre och frälsare, Guds egen son. Det går inte att se att det är så. Barnet i krubban är ett alldeles vanligt barn, med fattiga och enkla föräldrar. Men i vårt hjärta vet vi att ängeln talar sanning. Så vi faller på knä för vår kung och lovar honom vår lydnad.

Det är en revolution som börjar i stallet på julnatten, en kärlekens och medkänslans revolution. Revolution betyder omvändelse, och så är det: Allting vänds upp och ner när vi tar emot Jesusbarnet som vår kung. Vi ändrar vår syn på vad som är viktigt och värdefullt och vad som är världens centrum. Mestadels är det en ganska stillsam och tystlåten revolution, och det dröjer ganska länge innan kejsaren märker av den. Men det är en revolution som har förändrat vår värld och den pågår än idag, två tusen år senare.

Det som ängeln säger om barnet i krubban, det brukade man säga om kejsaren. Det var kejsar Augustus som var världens frälsare. Det visste alla. Augustus var världens herre, för han hade besegrat sina fiender och tagit kontrollen över hela Romarriket. Kejsarens makt garanterade freden, därför skulle han hyllas som frälsare och välgörare.

När Augustus bestämmer att hela världen ska skattskrivas, då blir det så. Josef och Maria får bege sig till Betlehem, och därför föds Jesusbarnet i ett stall. När vi kommer dit och böjer knä för barnet, då gör vi uppror mot kejsaren. Vi bekänner en annan herre och frälsare än Augustus. Vi bekänner en annan Gud än kejsarens gud.

Barnet i Betlehem är en kung som bryr sig om vanliga människor. En Gud som kommer oss nära, var och en. Det heliga finns inte långt borta, i kejsarens palats, utan just här i stallet, där vi är. Världens centrum finns hos enkla människor, hos dig och mig, och hos den medmänniska som behöver oss. När änglarna sjunger om fred på jorden, då menar de inte kejsarens fred, som bygger på makt och våld. De menar inte Donald Trumps fred eller Vladimir Putins fred. Änglarna sjunger om Jesusbarnets fred, som bygger på kärlek och medkänsla.

Tecknet på Guds närvaro är ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Om vi lär oss att känna igen det tecknet, då kan vi se det överallt. Gud är närvarande i varje människa vi möter, och särskilt i vår svaghet och utsatthet.

Gud väljer sida genom att födas i ett stall. Det är här hos oss som Gud vill vara, särskilt när vi hamnat utanför och det inte finns plats för oss i härbärget. Änglarna bjuder in alla människor att glädjas över Jesusbarnets födelse. Men först vänder sig änglarna till dem som är ute i mörkret, till herdarna som vakar i natten. Gud väljer sida för dem som är i mörkret och för dem som hamnat utanför. Det är bara så som julens budskap kan bli en glädje för hela folket.

Stallet i Betlehem är den första kristna kyrkan. När herdarna samlas kring barnet i krubban, då samlas de i bön inför honom som är Guds kärleksfulla närvaro i världen. Sedan går de ut i natten igen, för att sprida budskapet om ljus i mörkret och fred på jorden.

Idag, på juldagen, får kyrkan vara vårt stall. Här får vi möta Världens ljus och ta emot Jesusbarnet som vår kung. Sedan får vi gå ut igen med barnet i vårt hjärta. Vi får vara herdar som vakar i mörkret, som lyssnar till änglar och ser Guds närvaro i det vanliga och enkla. Barnet i Betlehem är vår kung och revolutionen har bara börjat.

 

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar

Kärlekens och sanningens rike

Predikan i Varbergs kyrka 2 december 2018.

Idag tänder vi det första adventsljuset. När vintermörkret djupnar, då behöver vi ljuset desto mer. Det finns mycket mörker i vår värld, och det finns mörker i våra liv. Vi kan inte fly undan mörkret. Vi får tända ljus i stället. Vi får ta emot ljuset som kommer till oss på första advent.

Vi är nog många som har firat första advent många gånger förr. Då vet vi ungefär vad vi har att vänta oss. Vi känner igen psalmerna och sångerna. Vi känner igen berättelsen om Jesus som rider in i Jerusalem på en åsna, och vi vet ungefär vad prästen ska säga i predikan. Igenkännandet är en trygghet. Första advent ger oss ljus i mörkret för att vi känner igen oss och vet att vi hör ihop med de generationer som gått före oss. Samtidigt är första advent alltid ett nytt nådens år. Ljuset lyser på nytt i vårt mörker. Just där vi är nu lyser ljuset in i våra hjärtan.

Jesus är kungen som kommer på en åsna. Har du ridit på en åsna någon gång? Det är inte så glamoröst. Åsnor är långsamma och sävliga och gör inte alltid som man vill. Den som rider på en åsna kan inte ha så bråttom, och får inte vara alltför mån om sin värdighet. Kungen som kommer till oss på en åsna är en kung som är enkel och nära och som möter oss i ögonhöjd. Han är en kung som ser oss, en kung som vi kan följa.

På första advent får vi ta emot Jesus som vår kung. Vi får ta emot Världens ljus och låta honom lysa upp vårt mörker. Jesus är en annorlunda kung. Det är därför vi fortfarande firar honom, två tusen år senare. Han kommer utan vapen och utan makt och rikedomar. Men han kommer med kärlek och sanning, och därför är han vår kung också idag.

Några dagar efter att folket ropat hosianna, blir Jesus gripen och dömd till döden. När han står inför sin domare Pontius Pilatus, säger Jesus att hans rike inte hör till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad. Men nu är mitt rike av annat slag. Det är alltså våldet som är skillnaden. Jesus har lärjungar men ingen armé.

De vanliga rikena, de bygger på makt och våld. Men det rike som Jesus kommer med, det bygger på kärlek och sanning. Då finns det ingen plats för våld och hat. De riken som bygger på makt och våld, de går under efter ett tag. Men kärlekens och sanningens rike, det är evigt. Därför firar vi fortfarande Jesus som vår kung, långt efter att Pilatus och romarriket blivit till stoft och aska. Kärleken och sanningen kan slås till marken gång på gång. Men den kan inte besegras, den uppstår alltid på nytt.

Budskapet på första advent är: Ta mot honom som din kung! Ta emot kärlekens och sanningens rike! Ta emot Världens ljus och låt det lysa för dig!

Vi behöver Världens ljus, för det finns många mörka moln över vår framtid på jorden. Ett av dem är det som vi kallar för klimatkrisen. Den här hösten har vi hört mycket om vad som kan hända om vi inte snabbt ställer om våra samhällen och gör dem mer hållbara. Det handlar om det väldigt storskaliga, om världsekonomi och energisystem. Och det handlar om det väldigt lilla, om vårt vardagliga sätt att leva, om vad vi äter och hur vi reser.

Det är svårt att förhålla sig till ett hot som är så stort. Det ligger nära till hands att vi antingen slår det ifrån oss och tänker på annat, eller att vi blir uppgivna och handlingsförlamade. Hur kan vi hitta den gyllene medelvägen, så att vi kan leva både med öppna ögon för klimatkrisen och med glädje och framtidstro?

Jag tror att kungen som kommer på en åsna har något att säga oss även i detta. Om vi litar på kärlekens och sanningens makt, då kan vi leva med hopp och glädje även i klimatkrisens tid. Vi kan inte förlita oss på de mäktiga, inte på Trump eller Putin, inte på FN eller EU. Men kungen på en åsna leder oss med korta och enkla steg som vi kan följa. När vi går med Världens ljus, då är varje litet steg ett viktigt och meningsfullt steg, för det är ett steg i rätt riktning.

Advent är en tid för fest och glädje. Samtidigt är advent av tradition en fastetid, då man lever enkelt och avstår från det som är onödigt. Fest och fasta kan låta motsägelsefullt. Men jag tror det går att kombinera. Och jag tror att vi behöver kombinera det, idag mer än någonsin. Om vi lär oss att fira advent på rätt sätt, som både fasta och fest, då kan vi leva med hopp och glädje i klimatkrisens tid.

På första advent får vi ta emot Världens ljus. Han är med oss i allt vårt mörker. Vi får ta emot honom i vårt hjärta och lyssna till hans röst. Kärlekens och sanningens rike finns mitt ibland oss. Ljuset lyser för oss, och mörkret har inte fått makt över det.

Välsignad är han som kommer i Herrens namn, och välsignad är du som tar emot honom!

 

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar

Om får och getter och Guds lamm

Predikan i Sollyckans kyrka 25 november 2018

Det finns två sorters människor. Det finns de som bryr sig om andra människor och hjälper den som behöver det. Och det finns de som inte gör det. Det finns medmänniskor och det finns motmänniskor. Det finns får och getter.

Ofta drar vi andra gränser mellan människor. Vi gör skillnad på kvinnor och män. Svenskar och utlänningar. Barn och vuxna. Arbetare och tjänstemän. Höger och vänster. Rika och fattiga. Heterosexuella och homosexuella. Boisare och Gifare. Kristna och muslimer.

Men på domens dag spelar det ingen roll om vi är svarta eller vita, centerpartister eller sverigedemokrater. Jesus frågar inte om vi har varit goda kristna, om vi har gått i kyrkan och läst vår bibel. Han frågar bara en enda sak. Har vi visat barmhärtighet mot de mest utsatta? Har vi gett mat och kläder åt de fattiga? Har vi tagit hand om dem som behövde oss?

Det finns två sorters människor, och det är kärleken som är skillnaden. Alla andra skillnader är ointressanta inför Gud.

Samtidigt vet vi att det inte går att dra en sådan här gräns mellan kärleksfulla människor och kärlekslösa. För vilken sida skulle vi hamna på? Vi står nog med ett ben på var sida, allihop. Ibland är vi öppna och generösa. Ibland vänder vi ryggen åt den som behöver oss. Gränsen mellan får och getter går inte mellan människor, utan inom varje människa.

Martin Luther säger att människan inför Gud är Simul iustus et peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Eller om man så vill: Simul får och get. Det finns två sorters människor, och vi är båda sorterna samtidigt.

Det finns bara en som är helt och hållet kärleksfull, och det är Jesus själv. Han är Människosonen, den sanna människan. Han är inte både får och get. Han är helt och hållet lamm – Guds lamm, som tar bort världens synd.

Jesus tar bort världens synd genom att låta den drabba honom själv. Han blir ett med alla människors lidande och med alla som är offer för världens ondska. Han dör för att bryta upp dödsrikets portar inifrån, och uppstår för att ge liv åt alla som är döda.

Jesus är aldrig lite lagom. Han kräver att vi ska vara fullkomligt kärleksfulla och barmhärtiga, och säger att den som inte ger vatten åt den som är törstig förtjänar evigt straff. Samtidigt är han själv barmhärtig och kärleksfull till och med mot dem som korsfäster honom. På korset ber han inte om förlåtelse för dem som är ganska hyggliga och medmänskliga, eller för dem som har den rätta tron på honom. I stället ber han för bödlarna och säger: Fader, förlåt dem. Så kan han ta bort världens synd. Så kan alla getter bli till får.

Berättelsen om fåren och getterna är inte till för att skrämma oss. Det är inte meningen att vi ska vara ängsliga för att hamna på fel sida. Tvärtom är poängen att Jesus är helt och hållet på vår sida. Berättelsen om fåren och getterna hör ihop med missions-befallningen. När Jesus sänder sina lärjungar ut i världen, till alla folk, säger han: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Här säger han samma sak men med andra ord. Vid tidens slut ska han döma alla folk utifrån hur de behandlat hans minsta bröder och systrar – det vill säga de som är hans lärjungar. Det är de som är de minsta bröderna och systrarna. Det är vi som är hans minsta bröder och systrar. Jesus är helt och hållet på vår sida, så det som människorna gör mot oss, det gör de mot honom.

Det finns många bibelord som handlar om domen och tidens slut och om hur Guds seger över ondskan en gång ska bli fullständig. De här bibelorden är inga exakta beskrivningar av hur det ska bli. Det går inte att pussla ihop dem till en enhetlig bild. Men de ger oss glimtar av en ljus framtid, där Guds kärlek får sista ordet. Berättelsen om världen och Guds skapelse har ett lyckligt slut, trots allt lidande och all ondska. Vid horisonten finns en soluppgång som ska skingra alla mörka moln.

När vi lever i världen med det hoppet, då gör vi skillnad. Fastän vi är Jesu minsta bröder och systrar så har vi en viktig roll för hela världens befrielse från ondska och död.

Det finns två sorters människor, och det är kärleken som är skillnaden. Jesus Kristus är den sanna Människan som kan försona allt som är kluvet och göra det helt. Det är hans kärlek som gör skillnaden.

 

Publicerat i Predikan | 2 kommentarer

Var inte rädda

Predikan i Apelvikshöjds kyrka 4 november 2018

Under den här helgen tänds det tusentals ljus på kyrkogårdarna här i Varberg. Det är vackert när alla ljusen är tända i mörkret. Och det uttrycker något som är viktigt för oss: att gemenskapen med våra kära består. Döden är inte slutet på vår kärlek och omsorg. Att tända ljus är ett sätt att be utan att använda ord. Ljuset uttrycker hopp – hoppet att våra kära har det bra där de är nu, och att vi ska få möta dem igen.

Döden är inget att vara rädd för, säger Jesus. Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Döden är smärtsam, för den skiljer oss från människor vi älskar. Men döden är inte farlig, för den skiljer oss inte från Gud. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Den Gud som bryr sig om sparvarna, bryr sig om oss människor också. Därför behöver vi inte vara rädda för döden. Den saken är väldigt tydlig i bibeln. Gud tar emot oss när vi dör och ger oss nytt liv. Hur uppståndelsen går till och hur det eviga livet ser ut, det kan vi inte beskriva riktigt. Det går bara att använda bilder. Men den Gud vi tror på överger oss inte. Döden är inte slutet på Guds kärlek och omsorg.

Här skulle predikan kunna sluta, för nu har jag sagt det viktigaste. Men eftersom dagens bibeltexter talar om helvetet och om det eviga livet, så vill jag säga något om de sakerna också.

Jesus säger att om vi ska vara rädda, så ska vi vara rädda för den som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Det vill säga Gud. Vi ska inte vara rädda för människor, för deras makt är begränsad. Gud har mycket större makt och kan förgöra oss till både kropp och själ. Men vi ska ändå inte vara rädda, för Gud har omsorg om oss. Så tror jag logiken ser ut i det som Jesus säger till oss idag.

Men frågan som hänger kvar, åtminstone hos mig, är om det ändå finns anledning att vara rädd för helvetet. Jesus vänder sig till er som är mina vänner, och säger att vi inte ska vara rädda. Men hur är det med dem som inte är hans vänner? Ska de vara rädda?

Häromdagen hörde jag någon säga att Svenska kyrkan har avskaffat helvetet. Det tror jag är en överdrift. Men det är nog sant att vi blivit mer försiktiga med att prata om helvetet. Dels för att det är dålig pedagogik att skrämmas med helvetet. Det går inte att skrämma någon till tro, det går bara att skrämma bort människor från tron. Dels för att det inte är så enkelt att veta säkert hur vi ska förstå det som bibeln säger om helvetet.

Det finns en traditionell bild av himmel och helvete som säger att efter döden döms varje människa till antingen evig salighet i himlen eller evig plåga i helvetet. Medeltida kyrkmålningar illustrerar ofta detta med grafiska bilder av himlen och helvetet. Men den här bilden skaver en del mot det som bibeln säger. Jämfört med bibeln så är det för individualistiskt tänkt. I bibeln är inte frågan ”Hur ska det gå för mig?” Utan frågan är ”Hur ska det går för oss? Hur ska det gå för folket? Hur ska det gå för jorden?”

När Jesus talar om helvetet så syftar han inte på de medeltida kyrkmålningarna. Han använder ordet Gehenna, som är en geografisk plats utanför Jerusalem. Profeten Jeremia varnar för den dag då Israels folk ska dräpas med svärd och de döda kropparna ska bli liggande i Hinnoms dal, Gehenna, eftersom det inte finns plats att begrava alla. Så när Jesus varnar för Gehenna, då handlar det i första hand om en katastrof för Israels folk, om Jerusalems och templets och folkets undergång.

Jesus talar mycket om att de onda ska dömas av Gud. De som inte visar barmhärtighet mot sina medmänniskor ska få sitt straff. Samtidigt säger Jesus att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. På korset ber Jesus för sina bödlar: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.

Så hur går det till sist med straffet mot de onda? Jag vet inte. Men den Gud vi lär känna genom Jesus är en Gud som älskar sina fiender och som ger sitt liv även för dem. Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Därför ska vi inte vara rädda för Gud. Det enda vi ska vara rädda för är att göra det onda, att göra det som skadar andra. Men även när vi gör det onda är vi omslutna av Jesu förbön och försoning.

Jesus säger att när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Han ska dra alla till sig. Kanske är det så att den som älskar sina fiender till sist inte har några fiender kvar. Det är inte hotet om straff som omvänder de onda, utan det är kärleken som drar dem till sig.

I Uppenbarelseboken, på bibelns sista sidor, berättas det om den himmelska staden som sänks ner på jorden. Där finns en flod med livets vatten, klar som kristall. Där finns livets träd som ger frukt tolv gånger om året, och trädets blad är läkemedel för folken. Inget ont och ingen förbannelse ska finnas mer. Och människorna ska se Gud ansikte mot ansikte. Där behövs ingen sol och inga lampor, för Gud ska lysa över oss. Där tänder vi inga ljus för våra döda längre, för där är alla levande. Och vi ska vara kungar i evigheters evighet.

Detta är bilder för det som inte går att beskriva helt och fullt. Men det är betydelsefulla bilder, för de säger oss att vi inte behöver vara rädda. Döden är besegrad och livet segrar. En gång ska allt ont vara borta, och alla tårar ska torkas från våra ögon.

Det har betydelse i vår tid att den himmelska staden landar på jorden. Himmel och jord kommer samman när Gud och människor möts ansikte mot ansikte. I vår tid är livet på jorden hotat av klimatkris och gifter och skövling av jordens tillgångar. Miljöförstöringen är vår tids Gehenna, den katastrof som många människor fruktar.

Det bibliska svaret på den oron är inte: ”Strunta i jorden, för vi ska till himlen.” Det bibliska svaret är att Gud har omsorg om sparvarna och allt levande på jorden. Vårt uppdrag är fortfarande det som Adam fick, att vårda och bevara jorden. Och till sist ska skapelsen återupprättas och fullkomnas. Livet ska bli helt igen, när allt ont är borta och livets vatten flyter klart som kristall och livets träd ger läkedom åt folken.

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar

Helgonen

Predikan i Varbergs kyrka 3 november 2018

Idag firar vi helgonen, de människor som är nära Gud och som gör världen lite bättre. Men vilka är helgonen? Är det bara några stycken utvalda? Eller finns det många helgon? Kan vi höra till helgonen?

Ja, det kan vi. För helgonen är många. I Uppenbarelseboken berättas det om en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De är klädda i vitt, som är himlens färg. Ljusets och glädjens färg. De är samlade runt Gud och har blicken riktad mot Gud, inte mot sig själva. De kommer ur det stora lidandet, står det, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.

Den stora skaran i vita kläder, det är helgonens gemenskap. I den gemenskapen får vi vara med. Vi hör till helgonen, allihop. Inte för att vi har meriterat oss på något särskilt sätt. Inte för att vi är bättre än andra. Utan för att vi är människor som Gud älskar. Vi är människor som lever av Guds nåd.

När vi döptes blev vi medborgare i himlen. Vi hade på oss vita kläder som tecken på att vi hör till helgonens gemenskap, den stora skaran klädda i vitt. Vi blev tecknade med korsets tecken som är välsignelsens och uppståndelsens tecken. Vi hör ihop med den Korsfäste, som är med oss i allt vårt lidande och som torkar alla tårar från våra ögon. Vi fick ett dopljus för att vi genom dopet hör ihop med Kristus som är Världens ljus. Med vårt lilla ljus får vi vara med och lysa upp världen för andra.

I trosbekännelsen kallar vi kyrkan för ”de heligas samfund” – de heligas gemenskap. Vi som är samlade här i kyrkan idag, vi är en del av de heligas gemenskap. Vi hör ihop med hela den stora skaran av helgon som sprider Guds ljus i världen.

Det är vår kallelse att vara helgon. Det är meningen och målet med våra liv. Det kan låta pretentiöst och alldeles för stort. Men det handlar om det väldigt lilla och jordnära. Det handlar inte om att ta sig i kragen och bli en bättre människa. Det kanske kan behövas ibland det också, men det är inte så man blir ett helgon.

Att vara ett helgon handlar inte om prestationer. Snarare handlar det om att se det heliga och att ta emot Guds nåd. Det är så vi blir heliga. Ett helgon ser det heliga, och därför blir det heliga synligt genom dem. Det är genom att ta emot Guds nåd som vi kan ge Guds nåd till andra. Helgonens ljus är inte deras eget, utan det är himlens ljus som lyser genom dem.

Jesus undervisar sina lärjungar om vad det innebär att följa honom, hur de ska växa i sin kallelse att vara helgon och världens ljus. Då börjar han med saligprisningarna som vi har läst i dagens evangelium. Saligprisningarna handlar inte om att de som gör allting rätt är saliga. Utan saliga är de som lider nöd, för Gud är med dem. Saliga är de som kämpar och längtar och lider.

Saligprisningarna handlar inte om lärjungarna själva i första hand, utan om alla de människor de har omkring sig. Vägen till att bli ett helgon börjar med att se på andra. Att se den som lider nöd och se att den människan är älskad av Gud och välsignad av Gud. Det är i vår svaghet och nöd som vi kan ta emot Gud. Det är där vi får börja.

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som inte vet om de vågar tro. Saliga är de som tvivlar och de som inte tycker att de passar in bland de fromma, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som inte vet allting ännu och därför kan ta emot nya intryck. Saliga är de som har svårt att tro på framtiden. Himlen är med er.

Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de som följt sina kära till graven. Saliga är de som har gråtit tills de inte har några tårar kvar. Saliga är de som fått missfall och fortfarande sörjer det barn som inte blev. Saliga är de som tänder ljus för sina kära. Himlen är med er.

Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga är de som ingen lägger märke till. Saliga är de som sitter själva i skolmatsalen. Saliga är de arbetslösa och de långtidssjukskrivna. Saliga är de som väntar på att någon ska höra av sig. Himlen är med er.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga är de som längtar efter upprättelse. Saliga är de papperslösa och de som väntar på uppehållstillstånd. Saliga är de som sitter på gatan och ber om hjälp. Saliga är de som skyndar förbi för att de inte orkar se andras nöd. Saliga är de som är nära att ge upp. Himlen är med er.

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga är de som säger emot när någon blir förtalad. Saliga är lärarna och undersköterskorna och socialarbetarna. Saliga är de som bryter mot reglerna för att människor behöver det. Saliga är de som inte kan sova för att de tänker på dem som lider. Himlen är med er.

Saliga är vi när vi misslyckas och när vi inte orkar längre, för då faller vi i Guds famn. Saliga är vi, för oss tillhör himmelriket.

Publicerat i Predikan | 2 kommentarer

Två kopparslantar

Predikan i Varbergs kyrka 7 oktober 2018

Vad är det som är viktigt, egentligen? Vad är viktigt i ditt liv? Vad är viktigt i vår värld? Ofta tänker vi att det som är stort och dramatiskt är viktigt, det som finns med i nyheterna och det som många pratar om. Men med den måttstocken blir det mesta i våra liv oviktigt. De flesta dagarna blir innehållslösa, för vi gör bara det som vi brukar göra. Och de allra flesta människorna på jorden blir oviktiga, eftersom de inte är kända och inte syns på TV.

Jesus ger oss en annan måttstock i dagens evangelium. Berättelsen om den fattiga änkans gåva handlar om att se det stora i det lilla. När Jesus sitter vid tempelkistan ser han att många rika ger mycket pengar. Men den fattiga änkan ger mycket mer än alla de andra. För när hon ger sina två kopparslantar, då ger hon allt hon har. Hon ger hela sitt bios. Hela sitt levebröd. Eller hela sitt liv, skulle man också kunna översätta det med.

Jesus kallar till sig sina lärjungar och pekar på kvinnan som gett sina två kopparslantar. Ser ni henne där? Hon har gett mest av alla i hela templet. Bry er inte om de rika som ger mycket. De får tillräckligt med uppmärksamhet. Änkan som ger allt hon har är en förebild för er. Kom ihåg henne!

Kvinnan själv vet nog inte om att Jesus lagt märke till henne. Hon vet inte att hon kommer med i bibeln, och att vi pratar om henne två tusen år senare. Så kan det vara för oss också, att det viktigaste vi gör i livet, det bara gör vi, utan att tänka på att det skulle vara något särskilt med det.

Det viktigaste i vårt liv, det är vad vi lägger vårt hjärta i. Vad ger vi oss själva åt? Kanske ser det inte så märkvärdigt ut, vare sig för oss själva eller för andra. Men det som vi engagerar oss i och som vi ger vårt hjärta och vår kraft, det är det största och viktigaste i vårt liv. Det är detta som ger mening åt vårt liv.

Ibland luras vi att tro att det som vi konsumerar är det som ger mening åt livet, eller den status vi har. Men det viktigaste i livet är inte att bli rik eller uppmärksammad. Det viktigaste är vad vi fäster vårt hjärta vid, vad vi ger oss själva åt. Detta ger oss mening långsiktigt, och det ger oss mening i varje ögonblick, när vi engagerar oss i det vi gör och i den vi möter.

Det heliga blir synligt när någon ger sig själv för andra. Änkan som ger allt hon har, hela sitt liv, blir en bild för Jesus själv. Om ett par dagar kommer Jesus att ge sitt liv, för att världen ska leva. Och änkan som han pekar ut för sina lärjungar är ett exempel på hur Kristus-mönstret finns överallt i världen. Den som ger sitt liv, den som ger av sitt liv, ger liv åt andra. Änkans två kopparslantar är oändligt mer värdefulla än de trettio silvermynten som Judas får för att förråda Jesus.

När Jesus ser kvinnan med kopparslantarna är han egentligen på väg ut ur templet. Han har rensat templet från försäljare och penningväxlare. Han har skällt ut dem som bestämmer i templet och debatterat med folkets ledare och bränt alla sina broar. Men innan han lämnar templet bakom sig sätter han sig vid tempelkistan och pekar ut änkan som en förebild.

Jesus gör alltså upp med templet och med översteprästerna och fariseerna och de skriftlärda. Men han vänder inte ryggen åt vanliga, fromma människor i templet. Det tror jag vi kan lära oss något av. När vi är kritiska till vissa sammanhang som vi tycker står för fel åsikter och värderingar, då kan vi ändå värdera de vanliga människorna som finns med där. Vi kan värdera deras kärlek och hängivenhet, så som Jesus värderar änkan som ger sin gåva i tempelkistan.

När Jesus tar avstånd från templet och från dem som bestämmer där, då tar han inte avstånd från de vanliga människorna i templet. Tvärtom lyfter han upp den fattiga änkan som en förebild för sina lärjungar. Lärjungarna gör inte så mycket rätt i evangelierna. Ofta är det i stället de vanliga, enkla människorna som Jesus berömmer och lyfter fram som förebilder.

Tron på Jesus handlar inte i första hand om att göra rätt saker, eller att säga rätt saker eller att tänka rätt saker. Det är förstås viktigt vad vi tänker och säger och gör, och det har en hel del med vår tro att göra. Men det som Jesus tar upp som allra mest grundläggande i tron, det är att ha ögon att se med.

Att tro på Jesus handlar om att se det stora i det lilla. Att se att Jesus, en snickare från Galileen, är Guds son och världens frälsare. Och att se det heliga och gudomliga i varje människas liv – i andra människors liv och i vårt eget liv. Med trons ögon kan vi se Kristus-mönstret i varje människa.

När Jesus visat lärjungarna på änkan och hennes kopparslantar, då går han ut ur templet och tar med sig lärjungarna upp på Olivberget. Där har de utsikt över templet och Jerusalem, och där berättar Jesus att templet ska förstöras och rivas ner. Templet är inte längre platsen för det heliga och Guds närvaro. Det är Jesus som är platsen för det heliga och Guds närvaro. Jesus och de som tror på honom, och de som utan att veta om det är del av Kristus-mönstret i världen, när de ger sitt liv och sina kopparslantar.

Vi har en tempelkista i kyrkan idag, en liten kista som står på förbönsbordet längst ner under läktaren. Om du vill kan du skriva en lapp och lägga i kistan, med dina två kopparslantar. Vad vill du ge av dig själv till andra? Vad vill du lägga ditt hjärta i och engagera dig i?

Det är då livet får mening och värde – när vi ser det stora i det lilla, och när vi ger av oss själva till andra.

Publicerat i Predikan | Lämna en kommentar